دندانپزشکان ایران عضویت دندانپزشک

عضویت دندانپزشکاندندان پزشک عزیز، شما با عضویت در سامانه دندانپزشکان ایران می توانید از خدمات گسترده ای که ویژه اعضای جامعه دندانپزشکان می باشد استفاده نمایید.


عضویت دندانپزشک

لیست دندانپزشکان ایرانسامانه معرفی دندانپزشکان ایران

لیست دندانپزشکان ایران

مجله دندانپزشکی

آیا در طول خواب دندان هایتان را روی هم می سابید؟


سایت دندانپزشکان ایراناز آنجا که سنگ زنی دندان ها - یا کج روی - اغلب در هنگام خواب اتفاق می افتد ، اکثر مردم از این کار آگاه نیستند.اما اگر غالباً با سردرد کسل کننده ، مداوم و یا فک درد بیدار می شوید ، یک فرصت خوب وجود دارد که شب ها دندان های خود را آسیاب کنید . بروکسیسم یک اختلال خواب شایع ...

ادامه مطلب